GRONDWATERVERLAGING

Om grondwerken uit te voeren in een droge bouwput en om het inschuiven van de zijwanden te beperken is het noodzakelijk om het grondwater plaatselijk te verlagen.

Deze grondwaterverlaging ook wel droogzuiging of bronbemaling genoemd is nodig voor het plaatsen van kelders, regenputten, funderingen, zwembaden/vijvers en nutsleidingen.

WERKWIJZE

Wij boren manueel rond de bouwput d.m.v. water een gat in de grond tot op een bepaalde diepte. Dit is afhankelijk van de grondlagen en de diepte van de grondwerken. Hierin wordt een PVC buis met drainage geplaatst, dit zijn de filters.

Deze worden aangesloten op een bovengrondse buis die aangekoppeld is aan de pomp die het water uit de grond wegpompt naar de riool of gracht.

Info voor de bouwheer: afvoer grondwater - aquafin brochure 'waarheen met water bij bronbemaling'.

MATERIAAL

Elk project heeft een andere aanpak afhankelijk van grootte, diepte, regio en waterstand, door onze ervaring kunnen wij jou hiervoor een gepaste oplossing bieden.

Wij hebben verschillende pompen ter beschikking zowel elektrische (mono- of driefasig, mits elektriciteit voorzien) alsook dieselpompen. Wij zorgen voor brandstof en onderhoud.