GRONDWATERVERLAGING

Om grondwerken uit te voeren in een droge bouwput en om het inschuiven van de zijwanden te beperken is het noodzakelijk om het grondwater plaatselijk te verlagen.

Deze grondwaterverlaging ook wel droogzuiging of bronbemaling genoemd is nodig voor het plaatsen van kelders, regenputten, funderingen, zwembaden/vijvers en nutsleidingen.

WERKWIJZE

Wij boren manueel rond de bouwput d.m.v. water een gat in de grond tot op een bepaalde diepte. Dit is afhankelijk van de grondlagen en de diepte van de grondwerken. Hierin wordt een PVC buis met drainage geplaatst, dit zijn de filters.

Deze worden aangesloten op een bovengrondse buis die aangekoppeld is aan de pomp die het water uit de grond wegpompt.

MATERIAAL

Elk project heeft een andere aanpak afhankelijk van grootte, diepte, regio en waterstand, door onze ervaring kunnen wij jou hiervoor een gepaste oplossing bieden.

Wij hebben verschillende pompen ter beschikking zowel elektrische (mono- of driefasig, mits elektriciteit voorzien) alsook dieselpompen. Wij zorgen voor brandstof en onderhoud.

WETGEVING

Voor alle bemalingen moet er via het omgevingsloket een vergunning of melding worden ingediend. Deze staat los van eventuele stedenbouwkundige vergunningen. Voor de meeste werven is een klasse 3 melding voldoende (= minder dan 30000 m³/jr en verlaging van minder dan 4m onder maaiveld).

De bemalingswerken mogen van start gaan de dag na de betekening van de akte. Reken op een van minimum 2 weken.

Ook moet worden nagekeken of heffingen moeten worden betaald op het oppompen of lozen van grondwater. Het opgepompte water moet zoveel mogelijk worden hergebruikt of lozen in de gracht. Indien dit niet kan is lozen in de riool mogelijk, maar afhankelijk van het debiet(> 10m³/u) moet een schriftelijke toelating worden verkregen van Aquafin en worden heffingen geïnd.